PETROVICE U SUŠICE : ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

Znak obce Petrovice

Český zahrádkářský svaz

Ustavující schůze MO ČZS proběhla za účasti zástupce okresní organizace 24.1. 1965 v hostinci p. Luhana v Petrovicích. Z devatenácti  zakládajících členů byl zvolen výbor, jehož předsedou se stal p. František Kadlec z Františkovi Vsi.
    Místní organizace propagovala  pěstování ovoce, zeleniny a květin, pořádala odborné přednášky na téma  ovocnářství, zelinářství (přednášející p. Papež z Klatov), květinářství, ochrany přírody, ale i historie Petrovicka a poznávání Šumavy (přednášel a diapozitivy doplnil p. M. Pokorný ze Sušice). Byly pořádány krásné výstavy ovoce, květin a zeleniny, které byly doplněny fotografiemi a obrazy místních obyvatel a ručními pracemi žen. ČZS organizoval poznávací zájezdy po Šumavě, po historických stavbách Klatovska, do zoologické a botanické zahrady v Praze. Zahrádkářský svaz nakupoval ovocné stromy a keře, které potom prodával i ostatním občanům. Pro své  členy zakoupila organizace postřikovače ovocných stromů. Ve škole pracoval pěstitelský kroužek, který se pravidelně zúčastňoval okresního kola soutěže Mladý zahrádkář. V jednom případě se našim žákům podařilo postoupit do celostátního kola této soutěže. 
   V současné době pořádáme instruktáže o suché vazbě, různé přednášky a zúčastňujeme se zájezdů do zahraničí. Finanční prostředky jsou stejně jako v minulosti  získávány převážně z pouťových tanečních zábav (kytičkové a pomerančové volenky).   Spolupracujeme i s ostatními společenskými organizacemi jako jsou Český svaz včelařů a TJ Sokol. Díky  dobré spolupráci  se základní školou jsou organizovány zájezdy a různé výstavy. Žáci naší  školy obsadily v roce 2002 první místo v soutěži Mladý zahrádkář.

Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s OÚ Petrovice u Sušice
  |  Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ