PETROVICE U SUŠICE : TJ SOKOL

Znak obce Petrovice

TJ Sokol

 Roku 1923 byla v obci založena Sociálně demokratická strana, která v témže roce ustavila Dělnickou tělocvičnou jednotu (DTJ). Vstoupilo do ní 47 členů. Náčelníkem byl František Zíbar.
   TJ Sokol byla založena v roce 1936 a vstoupilo do ní 70 členů. Během okupace byla činnost těchto organizací téměř zastavena, ale členové se zapojili do ochotnické divadelní činnosti v obci. Velmi dobrou činností TJ Sokol se vyznačovalo období 1946 - 1954, kdy byl starostou jednoty listonoš Robert Röbsteck. 50 členů splnilo Tyršův odznak zdatnosti. Všesokolského sletu v Praze v roce 1948 se zúčastnilo 20 dorostenek a 20 žen, cvičitelkou byla učitelka Vlasta Exnerová - Šafhauserová. Roku 1954 se stal předsedou TJ Sokol Karel Kašák, zahradník Domova důchodců. Pracoval až do roku 1974. Členové se zúčastnili přeboru stolního tenisu v letech 1975-81. Pořádali taneční zábavy, turistické a branné akce, pracovali s mládeží.Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s OÚ Petrovice u Sušice
  |  Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ