PETROVICE U SUŠICE : SDH PETROVICE

Znak obce Petrovice

SDH Petrovice

  
Sbor dobrovolných hasičů Petrovice u Sušice byl založen 23.června 1905 v hostinci U Luhanů. První stříkačka byla vysvěcena v neděli 29. října 1905. Tato stříkačka byla zakoupena u firmy Smejkal - Praha Smíchov za 2.300,- Kč. V roce 1929 měl Petrovický sbor 22 činných hasičů a 107 členů přispívajících. Finanční prostředky si hasiči v této době získávali z příspěvků členů, bálů a zábav, které hasiči pořádali, z ochotnické činnosti - hráli divadlo a také z příspěvků od obce Petrovice. V roce 1931 zakoupil sbor jako třetí v okrese novou motorovou stříkačku a 200 m hadic za 34.000,- Kč. Nová hasičská stříkačka  byla v té době plně využita, zdejší sbor byl dobře vycvičen a likvidoval požáry nejen v Petrovicích, ale i v širokém okolí a právem si zasloužil obdiv občanů. V roce 1948 měl sbor 48 členů činných a 118 přispívajících. První hasičskou zbrojnici se podařilo vybudovat v roce 1936 u obecního úřadu. Současnou hasičskou zbrojnici pomohli hasiči vybudovat v roce 1965.
      V současné době má náš hasičský sbor 56 členů. Velmi dobře si vede družstvo mužů, které již dva roky po sobě vyhrálo okrskovou soutěž v Sušici a velmi dobře  reprezentuje v soutěži Pošumavská hasičská liga. Petrovičtí hasiči jsou důležitou složkou v obci. Po celou sezónu čistí koupaliště, uklízí a sbírají železný šrot v Petrovicích a okolí, vzorně se starají o svěřenou techniku, pořádají kulturní akce pro občany a okolí (bály, zábavy). V případě požáru nebo jiné katastrofy  je Petrovický sbor připraven včas zasáhnout.

 
Organizační struktura

  StarostaFrantišek Šmíd
  VelitelJiří Karaus
  Zástupce veliteleJaroslav Bartík
  PokladníkStanislav Valvoda
  JednatelJan Matějka
  PreventistaJosef Holý
  Revizní komiseJosef Kulich
  StrojníkTomáš Kulich
  VýstrojníViktor Kněz


jednatel sboru   Jan Matějka  


II.setkání SDH Petrovic v rámci ČR

   Ve dnech 22. až 23.5.2004 se uskutečnilo v Petrovicích u Sušice již druhé setkání hasičů obcí Petrovice v rámci ČR.
S myšlenkou uspořádat tato setkání přišel v loňském roce pan Filouš Antonín u Petrovic u Blanska.
Jednalo se o společenskou akci, výměnu zkušeností hasičů, ale i zástupců obcí. Hlavním tématem však byla činnost SDH. V letošním roce se sešlo osm sborů z Petrovic, které zastupovalo 48 hostů z Petrovic u Blanska, Rakovníka, Znojma, Příbrami, Karviné I a II., Kutné Hory.
V sobotu 22.5.2004 od 10 hodin proběhlo slavnostní zahájení, za obec přivítal přítomné starosta obce p. Karel Ruda a seznámil je s historií obce, za hasiče přivítal účastníky starosta SDH p. František Šmíd. Po společném obědě byl připraven další program, účastníci navštívili Muzeum hasičské techniky na Stachách, Muzeum motocyklů v Kašperských Horách, dále ještě bylo využito pěkné počasí, tak jsme účastníkům ukázali další místa Šumavy – Kvildu, Antýgl, Čeňkovu Pilu s odborným výkladem průvodců p.Pintíře a p.Beniače , což všichni hodnotili velice kladně. Poslední zastávka byla u SDH v Sušici, kde si mohli prohlédnout techniku Záchranného hasičského sboru.
Po společné večeři k tanci a poslechu hrála skupina BK BAND, pod vedením p.Kubice.
V neděli jsme pozvali účastníky k prohlídce naši hasičské zbrojnice, výstavku fotografií, diplomů a techniky. Poté proběhlo společné fotografování a zhodnocení celé akce s ujištěním v pokračování těchto setkání. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli, zvláště pak 51 sponzorům, bez jejichž finanční pomoci by se celá akce nemohla uskutečnit.

Za výbor SDH Petrovice u Sušice

Stanislav Valvoda


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s OÚ Petrovice u Sušice
  |  Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ