PETROVICE U SUŠICE : ELEKTRIFIKACE OBCE PETROVICE U SUŠICE

Znak obce Petrovice

Elektrifikace obce Petrovice u Sušice

V roce 1963 byla dokončena elektrifikace naší obce.

Poslední osadou, která byla v Západočeském kraji a v naší obci připojena ke státní elektrické síti byly Trsice a samoty Dub.

Energetické závody spolu s obcí provedly zakončení elektrifikace slavnostně.

V Trsicích u transformátoru zakopali místní občané lucernu, což bylo i filmováno. V Petrovicích u Luhanů se pak konala oslava této významné akce - elektrifikace kraje. Petrovice, Vojetice, Kněžice byly připojeny již v létech 1953 - 54.

Avšak elektrický proud byl v Petrovicích, Kněžicích a Vojeticích v některých domech využíván již od roku 1933, v zámku Kněžice již od r. 1906. Jednalo se o stejnosměrný proud z malé elektrárny ve Vojeticích, která patřila majiteli kněžického statku. Protože výkon dynama byl malý, byl proud využíván jen ke svícení. Od roku 1943 byl využit i v nově otevřeném místním kině ( 13. 3. 1943 promítán první film "Jan Cimbura").

Připravil :  J. Koudelka, kronikář obce, 2003


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s OÚ Petrovice u Sušice
  |  Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ