PETROVICE U SUŠICE : ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE KNĚŽIC

Znak obce Petrovice

Zajímavosti z historie Kněžic

Původ Petrovic, Kněžic a Vojetic spadá pravděpodobně do 12. stol. n.l. Kněžice byly původně kněžským sídlem. Když se majitelem Kněžic stal v roce 1589 Jan Jindřich Plánský ze Žamberka přestěhoval kněze Ondřeje do chalupy koželuha ve vsi Petrovice.

K panství kněžickému tehdy patřily tvrz a dvůr Kněžice, vsi Petrovice, Vojetice, Vlastějov, Kochánov, ves a dvůr Zbraslav. V průběhu šesti století se pak ve vlastnictví Kněžic vystřídalo 11 šlechtických rodů, nejdéle zde hospodařil český rod Hubáčků (Hubatiusů), rytířů z Kotnova, od roku 1785 až 1898.

Dalšími majiteli byli Albert Dub z Vídně a jeho syn Vilém, který Kněžice prodal v r. 1897 Otakaru Heinschelovi – Heinegovi z Vídně za 175 000,-- zlatých. Tehdy ke kněžickému panství patřily také statky Žíkov a Strunkov. V roce 1900 činila celková výměra statku 1 071 hektarů.

V létech 1903 – 1906 prošla budova zámku i hospodářských budov rozsáhlými úpravami. Z Vojetic byl do zámku zaveden elektrický proud. JUDr. Wolfgang Heinschel se v roce 1906 přistěhoval z Vídně do Kněžic s rodinou k trvalému bydlení. Žili zde až do roku 1926. Zadlužený velkostatek koupil Josef Janeček, továrník a majitel dolů.

V roce 1929 převzala velkostatek Kněžice do svého majetku česká diskontní banka, u které byl majitel značně zadlužen. Tento rok znamenal zánik statku, banka přistoupila k jeho parcelaci. Většinu pozemků a hospodářských budov koupili zemědělci z Petrovic a okolí, majitelem rozsáhlých lesů se stalo Solo Sušice. Zámek i domek čp. 42 se podařilo bance prodat až začátkem roku 1939 prof. Miloši Seifertovi a Marii Novákové.

Z hlediska veřejného zájmu přešel tento majetek v roce 1940 na nového majitele “Deutsche Frauenwerk” se sídlem v Berlíně. Po válce v roce 1945 se stal zámek Kněžice majetkem čsl. státu.

Obec Petrovice několikrát usilovala o využití zámku pro školské účely – školu, dětskou ozdravovnu nebo dětský domov, což se nepodařilo.

V roce 1954 rozhodl ONV v Sušici zřídit zde domov důchodců. Po nákladných opravách byl zámek 31. 12. 1955 otevřen a začal dobře sloužit starým spoluobčanům až do roku 2002.

V dubnu 2003 prodalo kněžický zámek město Sušice, které se stalo po roce 1989 jeho majitelem, dánské společnosti NB Kněžice s.r.o. Po opravách a modernizaci celého objektu byl hotel s restaurací slavnostně otevřen 1. července 2004.

Zapsal p. J. Koudelka, kronikář - srpen 2004


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s OÚ Petrovice u Sušice
  |  Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ