PETROVICE U SUŠICE : ZÁPAS O VODU V PETROVICÍCH U SUŠICE

Znak obce Petrovice

Zápas o vodu v Petrovicích u Sušice
v Petrovicích u Sušice

Podle místních kronik zpracoval v roce 2000
Josef Koudelka

Osada Petrovice, postavená kolem návrší zvaném Vyšehrad, měla od svého založení starosti s nedostatkem vody.

První studny se začaly hloubit na severozápadní straně, kam zasahovaly prameny ze skalního hřebenu táhnoucího se od Libětic mezi Píchem a Strunkovem. Tento zdroj využíval i zámek a statek Kněžice. Při nedostatku vody ve studních byl v záloze Kepelský potok.

V roce 1894 se rozhodlo vedení obce v čele se starostou Josefem Hanusem zřídit v osadě vodovod. Na Vyšehradu, jižně od kostela, byla vystavěna klenutá nádrž na vodu a vedle ní stožár s „větrným motorem”. Vodovodní potrubí bylo položeno ve svahu až do Kepelského potoka. Z nádrže se voda samospádem dostávala do 3 stojanů - na dolní návsi, u školy, u kováře. Větrné čerpadlo sloužilo 4 roky. Několikrát bylo poškozeno silným větrem, dokonce se lopatky dvakrát utrhly. Lidem se prý nelíbilo jeho nepříjemné skřípání při otáčení.

Roku 1898 bylo nahrazeno vodním kolem, které bylo postaveno na horní vodu přímo u Kepelského potoka. Toto zařízení bylo sice spolehlivější, ale vyžadovalo větší péči o provoz a údržbu zvláště v zimě, zabezpečení proti zamrznutí bylo náročné.

Se zvyšováním počtu obyvatel i hospodářského zvířectva docházelo k častému nedostatku vody a tak v roce 1929, kdy byl starostou Karel Zinke, vybudovala obec v prameništi pod Novou Vískou studnu, odkud tekla voda samospádem do nádrže na Vyšehradu. Avšak ani toto řešení nebylo konečné, a tak v roce 1934 za starostování Václava Nohy byla zřízena další studna.

Kritickým rokem byl suchý rok 1947. Prameniště pod Novou Vískou vyschla a také většina studní ve vesnici byla bez vody. Hlavním zdrojem se stal znovu Kepelský potok.

Po 2. světové válce začala spotřeba vody rychle narůstat. V zámku Kněžice byl otevřen domov důchodců, byla postavena řada nových rodinných domků, ve staré zástavbě vznikaly koupelny, splachovače na WC, ústřední topení, v budově školy byla voda rozvedena do tříd.

Obec musela hledat další řešení, jak zajistit dostatek vody. Předsedou MNV tehdy byl Ladislav Novák. V roce 1962 byl vodovod posílen dalším zdrojem ze studny u Nového Dvora.

V roce 1972 bylo rozhodnuto vybudovat u Kepelského potoka hlubinný vrt. Ten sice na čas vyřešil zásobování obce, ale voda z vrtu byla nekvalitní. Do budoucna bylo třeba počítat s dalším posílením vodního zdroje. Západočeské vodovody a kanalizace, které tehdy petrovický vodovod spravovaly, přišly s návrhem zřídit u potoka další vrt. S tímto řešením zastupitelé obce nesouhlasili, starostou byl tehdy Karel Ruda.

Požadovali a po mnoha jednáních se podařilo prosadit využití silných lesních pramenů u Pařezí. V roce 1984 byly na prameništi svépomocí vybudovány 3 jímací studny. Dne 24.11.1987 bylo vydáno ONV Klatovy kolaudační rozhodnutí na připojení nového zdroje pitné vody pro Petrovice, Vojetice, Kněžice. Nový vodovodní řád měří 1700 m, celkové náklady stavby přesáhly 1 milion Kčs. Od roku 1987 je zde dostatek kvalitní pitné vody. Nedostatek vody se neprojevil ani v suchém létu roku 2003.

Starosti mnoha generací se zajištěním dostatku vody pro Petrovice byly konečně vyřešeny.


Text: kronikář obce Josef Koudelka


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s OÚ Petrovice u Sušice
  |  Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ