PETROVICE U SUŠICE : ÚRYVKY Z BÁSNÍ VĚNOVANÝCH PETROVICKÝM ZVONŮM

Znak obce Petrovice

Úryvky z básní věnovaných petrovickým zvonům

Petrovickým zvonům

J. Krejčí, rolník

Petrovické zvony,
jak jsem vás měl rád !
ač jsem vaše tóny
slýchal tisíckrát !

Bylo mi tak milo,
když k nám do obce
slýchati vás bylo
z dálky přes kopce.

Zlá nám přišla doba ...
Tři z vás musí jít ...
Kdy ach jiné znova
budeme zas mít ?

Petrovické zvony,
jak jsem vás měl rád !
Kdy zas také tóny,
budem slýchávat.


Báseň má celkem 15 strof, pochází pravděpodobně z konce první světové války, byla uveřejněna v nám neznámých novinách pod názvem "Feuilleton".

Petrovické zvony

Josef Malkovský
/ 1904 - 1929 /

Když ze západu vítr táhne k nám,
znít petrovické zvony slýchávám
a vždy tak smutno je mi,
ten zvonů hlas mi vždycky v srdce bod ...
Já vidím ten náš utýraný rod
- dvé drahých rakví v zemi.

V tom hlasu zvonů vrací se mi zpět
vše odříkání uplynulých let,
vše, co mi urval osud,
vše, co jsem viděl klesat po boku,
co bolelo mne v srdce hluboku
a bolí, bolí dosud.

A teď jak bez tebe jsem zůstal sám,
ty petrovické zvony slýchávám,
jak smutně znějí v dáli.
Mně teskno je a sudba neblahá
i život mne už časem přemáhá,
kde každá naděj šálí.


Báseň má třináct strof.

JUC. Josef Malkovský studoval práva na Karlově universitě v Praze, těžce na něho dolehla smrt staršího bratra Antonína, učitele, který zemřel v 25 letech v roce 1917 a matky, zemřelé v roce 1920. Autor sám byl nemocen a zemřel v 25 letech.

Petrovické zvony

Stanislav Kovařík
/ nar. 1926 /

Když se začne stmívat, když se večer kloní,
slyšet můžeš v dálce petrovické zvony.
Jejich hlas se line krajem šíř a šíře
a k nám doléhají přes vrch, od Hrnčíře.

Z věže u kostela do daleka hlásí :
koho láska spoutá, koho vyhledá si,
ten že vždycky bude v paměti mít vryté
zvony, do kostela Petrovicům slité.

Když večer pro hvězdy ustýlá polštáře,
noc padá do lesů, hledí nám do tváře,
petrovické zvony ve věži bělavé
modlí se před spaním za srdce bolavé.


Báseň má celkem šest strof.

Autor žije v Ledči nad Sázavou, oblíbil si Šumavu a každé léto pobývá u svého přítele a spolužáka Radko Vojtěcha v Jiřičné u Petrovic.

kronikář obce Josef Koudelka


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s OÚ Petrovice u Sušice
  |  Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ