PETROVICE U SUŠICE : NUZEROV

Znak obce Petrovice

Nuzerov

Nuzerov (německý název Nuserau) je vesnička vzdálená 6 km od centra Sušice.

Typická šumavská stavení stojí na svahu nad řekou Otavou v nadmořské výšce 570 m.

Osada vznikla na obchodní stezce spojující Sušici s Bavorskem. První písemná zmínka je z roku 1353.

Osada v minulosti často měnila majitele (město Sušice, panství Dlouhá Ves, Dolejší Krušec), občas byla osada samostatná. V současné době je součástí města Sušice.

V roce 1869 zde žilo 114 obyvatel německé národnosti v 16 staveních. Převažovaly rody Hasenöhrl, Pössl, Stingl. Vzhledem k tragickým dějinným událostem bylo původní obyvatelstvo po roce 1945 odsunuto/vyhnáno. V roce 2019 žilo v Nuzerově 14 stálých obyvatel.

V roce 1960 byly tři usedlosti na návsi prohlášeny za nemovité kulturní památky.

Při polní cestě směr Hartmanice stojí nad obcí kaplička z 19. století, která je zasvěcena Panně Marii.  Tu nechala podle legendy vystavět hraběnka z Dolejšího Krušce jako poděkování za záchranu, neb na tomto místě se podařilo vozkovi zvládnout kočár tažený splašenými koňmi.

Po cestě o kilometr dále stojí v lese zřícenina barokní kaple sv.Anny, při níž stávala v 18. století poustevna.

O 500 metrů dál narazíme na dvě téměř zarostlé železobetonové pevnůstky (řopíky) zbudované před II. světovou válkou. Z tohoto místa je nádherný výhled na Annín a Kašperk.

Nuzerov se objevil v seriálu ČT Vzteklina.

Pod Nuzerovem, u mostu přes řeku Otavu stojí komplex budov, který mnoho let sloužil jako škola v přírodě pro děti z Mostecka. Objekty víc než 10 let chátrají. K tomuto místu se dá nejlépe dostat z Dlouhé Vsi.

Jak se tam dostaneme:

Z centra Sušice po červené turistické trase směr Páteček (i tady je možné nechat auto) pokračujeme po asfaltce až do Nuzerova. Po cestě jsou nádherné výhledy na Dlouhou Ves a Kašperk. Autem je možné zajet i do Nuzerova, může být ale problém zaparkovat.

Poté je možné pokračovat po červené (Vintířova stezka) při Otavě až k Novému Městečku a do Annína.

Nebo lze v Nuzerově začít stoupat po polní cestě kolem kapličky Panny Marie, kochat se výhledy, pokračovat ke kapli sv. Anny. nevynechejte vyhlídku u řopíků). Do Sušice se můžeme vrátit po zelené.


Mapa

Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s OÚ Petrovice u Sušice
  |  Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ