PETROVICE U SUŠICE : PŘÍRODNÍ REZERVACE ZBYNICKÉ RYBNÍKY

Znak obce Petrovice

Přírodní rezervace Zbynické rybníky


Vyhlášena: 17. 11. 1992
Výměra: 37.9348 ha

Zbynické rybníky je přírodní rezervace nacházející severně od obce Hrádek v okrese Klatovy. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany je hnízdiště a tahová lokalita (migrační zastávka) vodního ptactva.

Ze vzácnějších druhů zde žije například chřástal vodní, čírka obecná, moták pochop, ťuhýk obecný, potápka malá. Přírodní rezervace se rozprostírá v údolí pod obcí Zbynice. Jedná se o nejzachovalejší část soustavy rybníků s přilehlými vlhkými loukami.

Významná lokalita se také vyznačuje hojným výskytem obojživelníků a plazů. Jádro rezervace tvoří rybníky Velká a Malá Strana.

 


Mapa

Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s OÚ Petrovice u Sušice
  |  Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ