PETROVICE U SUŠICE : DOBRÁ VODA U HARTMANIC

Znak obce Petrovice

Dobrá Voda u Hartmanic

Dobrá Voda u Hartmanic je staré poutní místo se studánkou údajně léčivé vody, před rokem 1989 téměř čtyři desetiletí součást a správní středisko rozsáhlého vojenského výcvikového prostoru.

Muzeum Dr. Šimona Adlera

V rodném domě Dr. Šimona Adlera, významného rabína, pedagoga a učence, je zpřístupněna muzejní expozice a informační středisko NP Šumava. Muzeum bylo vybudováno jako památník židovského historika a rabína Dr. Šimona Adlera, který se zde narodil a v roce 1944 se stal obětí holocaustu. V expozici je připomenuta i jeho rodina. Muzeum je věnováno památce několika desítek zaniklých komunit v západočeském pohraničí a originální formou seznamuje se životem židovské menšiny na Šumavě.

Součástí expozice je i rekonstruovaná původní košer porážka a interiér pošumavské hospody. Dokumentace života židovské rodiny je rozdělena na nejdůležitější mezníky: narození, obřízka chlapců, bar – micva, svatba a závěr života. Připomenuty jsou zde i významné židovské svátky. Pojetí expozice je přínosem pro poznání mnohonárodnostního obyvatelstva Šumavy a ukazuje, že lidé různého vyznání a různých národností, žijící v jednom geografickém prostředí mohou tvořit jednotnou sídelní komunitu, pokud se nestanou předmětem politické manipulace.

Jsou zde rovněž připomenuty významné životní mezníky, svátky a kultura židovských obyvatel v západočeském příhraničí. Část expozice také představuje zaniklé i zachráněné památky – synagogy, židovské hřbitovy atd. Poslední část nové expozice je věnována historii česko-izraelských vztahů a československé vojenské pomoci Izraeli v padesátých letech 20. století.

Kostel sv. Vintíře

Jediný kostel tohoto zasvěcení na světě, byl postaven v roce 1706 na místě dřevěné kaple, která zde podle archeologických nálezů stávala již v 11 století. V době existence vojenského prostoru Dobrá Voda byl kostel využíván jako vojenské skladiště. Obnoven a znovu vysvěcen byl ve Vintířově jubilejním roce 1995 (950 let od Vintířova úmrtí).

O několik let později byl interiér kostela obohacen o umělecké unikáty: rozměrný skleněný oltář, čtrnáct skleněných plastik s tématikou křížové cesty a socha sv. Vintíře v životní velikosti jsou dílem sklářské výtvarnice Vladimíry Tesařové. Oltářní retabulum zhotovené v roce 2001 je pojednáno jako třídílný reliéf o rozměrech 4,5×3,2 m. Svým rozsahem a váhou bezmála čtyř tun se jedná o dílo ve skle ojedinělé, avšak navazující na tradici zpracování skla na Šumavě.

V roce 2010 doplnila paní Tesařová vybavení kostela o skleněný betlém, ambon a menzu (vysvěceno 10. 10. 2010).

Prohlídky kostela s výkladem zajišťují pracovníci farnosti Dobrá Voda.
Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s OÚ Petrovice u Sušice
  |  Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ