PETROVICE U SUŠICE : VÁNOCE V KRONIKÁCH PETROVIC

Znak obce Petrovice

Vánoce v kronikách Petrovic

První slavnost vánočního stromku se konala ve škole v Petrovicích 15. ledna 1893. Řídící učitel František Firch požádal o hmotnou podporu majitele statků v obvodu školy, k nim se připojili další občané.

Přispěli: Albert Dub – Kněžice, Jan Appeltauer – Žíkov, Vojtěch Říha – Chamutice, Jan Šebesta – Loučová, Vilém Janig – Chlum, učitelé Firch a Malkovský a farář P. Kovář. Několik občanů darovalo jablka. Celkem bylo získáno 51 zl. Škola zakoupila školní potřeby, 40 zpěvníků, rohlíky, ořechy, jablka, cukrovinky.

Na odpolední slavnost se sešlo ve škole kromě žáků hodně rodičů a přátel. Každá třída zazpívala se svým učitelem jednu koledu. Pak rozdělování dárků trvalo až do soumraku.

Na závěr slavnosti poděkoval říd. uč. František Firch za pomoc škole a chudým žákům. Žáky vybídl k pilné návštěvě školy “ kdež obohacují si vědomosti pro život tento i budoucí, kdež učí se ctíti rodiče, milovati Boha a vážiti si nade vše mateřské řeči a předrahé vlasti.”

Vánoční besídky a nadílky chudým dětem se konaly i po vzniku ČSR v roce 1918. Jak uvádí kronikář František Voldřich, v létech 1926 – 1934 byla přijato od různých spolků přes 15 000,-- Kč a mnoho věcných darů – šaty, boty, prádlo, knihy, hračky aj. Přední místo mezi dárci zaujímal spolek “ Pražské děti 28. pěšího pluku”, kde byl několik let jednatelem petrovický rodák prof. Karel Malkovský.

Připravil : p. J. Koudelka, kronikář obce, 2003


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s OÚ Petrovice u Sušice
  |  Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ